Hitro in enostavno reševanje sporov

Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav

Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav je specializirana arbitraža za reševanje sporov v zvezi s plačilom zavarovalnine oziroma odškodnine med Zavarovalnico Triglav in njenimi zavarovanci oziroma oškodovanci. Pri svojem delu je samostojna in neodvisna.

Na voljo sta vam 2 izvensodna postopka reševanja sporov:

  • arbitražni in
  • posredovalni.

Oba sta za brezplačna in prostovoljna ter vam bosta pomagala spor rešiti hitro, strokovno in učinkovito.

Zavarovalnica Triglav je edina zavarovalnica v Sloveniji, ki svojim strankam omogoča reševanje morebitnih sporov pred Arbitražo. Izmed vseh izvensodnih postopkov za reševanje sporov na področju zavarovalništva ima najdaljšo in najbogatejšo tradicijo, saj deluje od leta 1982 in to v obliki stalnega fakultativnega razsodišča. Organizirana je kot stalna arbitraža s svojim sedežem na Miklošičevi 17 v Ljubljani. Ustne obravnave arbitraža izvaja v razpravni dvorani na sedežu arbitraže.

Pristojnost Arbitraže

Arbitraža je pristojna za odločanje v konkretnem sporu, če stranki skleneta pisni arbitražni sporazum. Praviloma se oškodovanec oziroma zavarovanec še pred sklenitvijo arbitražnega sporazuma neposredno z vložitvijo tožbe obrne na arbitražo ter predlaga toženi stranki sklenitev arbitražnega sporazuma. S podpisom arbitražnega sporazuma stranki dokončno odločitev v sporni zadevi zaupata arbitraži in ji podelita pristojnost za odločanje, s tem pa izključita pristojnost sodišča v istem sporu in med istima strankama.

Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav je specializirana arbitraža. Rešuje spore med Zavarovalnico Triglav in njenimi zavarovanci oziroma oškodovanci zaradi plačila odškodnine oziroma zavarovalnine.

start portlet menu bar

Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav

Display portlet menu
end portlet menu bar