Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav

Pravilnik in Etični kodeks

start portlet menu bar

Pravilnik o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav določa

Display portlet menu
end portlet menu bar

Pravilnik o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav določa:

 • pristojnost arbitraže,
 • njen sedež,
 • pogoje delovanja,
 • organizacijo in sestavo arbitraže,
 • načela arbitražnega postopka,
 • potek arbitražnega postopka,
 • imenovanje stalne liste arbitrov,
 • učinek arbitražne odločbe,
 • sklenitev poravnave,
 • stroške in
 • posredovalni postopek.

 

Za vprašanja postopka odločanja, ki jih ne urejata Pravilnik o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav in Zakon o arbitraži, se kot pravila postopka smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku.

 

V etičnem kodeksu se arbitraža zavezuje k spoštovanju visokih standardov nepristranskega in strokovnega odločanja. Vsak arbiter se ob imenovanju na Stalno listo arbitrov s podpisom izjave o sprejemu Etičnega kodeksa Arbitraže pri Zavarovalnici Triglav zaveže spoštovati načela, zapisana v etičnega kodeksu, to so načelo nepristranskosti, zaupnosti, hitrosti in ekonomičnosti.

Arbitraža deluje v skladu s Pravilnikom o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, ki določa organizacijo in sestavo arbitraže ter pravila arbitražnega postopka.

Etični kodeks vsebuje najpomembnejša načela, po katerih naj se ravnajo arbitri.