Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav

Posredovalni postopek

Na predlog strank se lahko pri arbitraži izpelje tudi posredovalni postopek (gre za postopek, ki je podoben mediaciji). V tem primeru stranka posreduje pisni predlog za posredovanje na arbitražo. Če se nasprotna stranka (zavarovalnica) strinja z izvedbo posredovalnega postopka, predsednik arbitraže imenuje primerno osebo za posrednika, in sicer izmed arbitrov, določenih za predsednike arbitražnih senatov.

Posrednikova naloga je, da prouči navedbe in predloge strank ter druge okoliščine primera in nato strankam posreduje pisni predlog poravnave. Posrednik praviloma organizira srečanje oziroma sestanek s strankami. Stranke lahko ves čas postopka odklonijo nadaljnje  sodelovanje.

Če stranke predlagano poravnavo sprejmejo, ima ta značaj izvensodne poravnave, predvidena pa je tudi možnost, da dobi učinek arbitražne odločbe.

Posredovalni postopek je neodvisen od morebitnega arbitražnega postopka v isti stvari, postavljena pa je tudi omejitev za sodelovanje posrednika v arbitražnem postopku.