start portlet menu bar

Predsedniki arbitražnih senatov - header

Display portlet menu
end portlet menu bar
Stalna lista arbitrov

Predsedniki arbitražnih senatov

start portlet menu bar

Predsedniki arbitražnih senatov

Display portlet menu
end portlet menu bar
Ime in naziv Lokacija
mag. Janez Ahlin univ. dipl. prav.
Grosuplje
Grosuplje
Vladimir Balažic univ. dipl. prav.
Ljubljana
Ljubljana
Dr. Ana Božič Penko univ. dipl. prav.
Postojna
Postojna
Prof. dr. Peter Grilc univ. dipl. prav.
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Prof. dr. Miha Juhart univ. dipl. prav.
Ljubljana
Ljubljana
Mag. Marija Krisper Kramberger univ. dipl. prav.
Ljubljana
Ljubljana
Milan Mesojedec univ. dipl. prav.
Ljubljana
Ljubljana
Aljoša Rupel univ. dipl. prav.
Ljubljana
Ljubljana
Janez Srebot univ. dipl. prav.
Ljubljana
Ljubljana
Mag. Rudi Štravs univ. dipl. prav.
Šmarje pri Kopru
Šmarje pri Kopru
Ziba Trampuš univ. dipl. prav.
Ljubljana
Ljubljana
Majda Urh univ. dipl. prav.
Škofja Loka
Škofja Loka
Janez Vlaj univ. dipl. prav.
Ljubljana
Ljubljana