start portlet menu bar

Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav

Display portlet menu
end portlet menu bar
Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav

Stalna lista arbitrov

Stalna lista arbitrov je sestavljena iz predsednikov arbitražnih senatov, arbitrov izmed občanov in arbitrov izmed delavcev Zavarovalnice Triglav. Trenutno je na Stalni listi arbitrov 79 arbitrov.

Arbitri so strokovnjaki različnih poklicev in prihajajo iz vse Slovenije. V postopek vnašajo odškodninsko in zavarovalniško prakso in večletne izkušnje.

Za predsednika arbitražnega senata je lahko določena le oseba, ki ima opravljeno pravno fakulteto in ustrezne delovne izkušnje. To so predvsem univerzitetni profesorji prava, upokojeni vrhovni in višji sodniki in drugi ugledni pravni strokovnjaki.

Predsedniki arbitražnih senatov
Arbitri izmed občanov
Arbitri izmed delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d.

Stalna lista arbitrov (pdf)